FLYTTE MASSE

Alt med gravemaskine.com handler om å flytte masse. X KG fra A til B. Dette koster tid og penger, og nogle ganger lønner det sig å bruge ulige transportalternativer.  Her legger vi ut nogle iddeer ,eksempler og forslag på rasjonelle løsninger. 

Ring os,vi kan komme å kigge på oppdraget og gi forslag på en rationell løsning sammen med dig.

Med erfaringer fra et av verdens største..

Vi har ansatte med erfaringer fra et av værdens største brudd, Olivin i Norge( Nordcape minerals). Flere kilometer med transportører, knuser, soldeværk..mm.  

Kontakt os: