EL KABLER I JORD OG LUFT

Maskinfører må ofte på kurs,dersom mand skal arbejde nær El kabler

Liten video på engelsk:
https://www.facebook.com/reel/299046773062295

 

ORIENTER DIG FØR DU GRAVER!

Skal du grave, byggemodne eller andet, har du pligt til at orientere dig om, hvor der er gravet kabler ned i jorden.

På hjemmesiden www.ler.dk kan du finde en oversigt over de ledningsejere, som har ledninger og kabler i et givent område.

Påvisning og udkobling af kabler
Hvis du skal grave inden for den gældende respektafstand på 1 meter på hver side af anlægget, skal du rekvirere påvisning af Dinels kabler.

Hvis du mener, at kablerne - i forbindelse med gravning - skal udkobles, skal du tage kontakt til Dinel. Det er Dinel, som afgør, om kablerne skal udkobles.

Påvisning eller udkobling af kabler bestilles her. Du kan forvente en ekspeditionstid på tre dage.

Grave kabel over -hvad skal jeg gøre hvis jeg kommer til at grave en ledning over eller ind i en kabel


Selvom at der er adskillige regler om hvor lang ned kabler og ledninger skal graves ned og at de er gravet ned langt ned i jorden, så sker det hver dag i København at nogen graver en kabel over. Det kender vores elektrikere hos Norh Entreprise vel.

Norh Entreprise er en elektriker i København som hjælper både erhverv og privat ved uheld som at grave en kabel over. Spørger du dig selv hvad du skal gøre når du er kommet til at kræve en kabel eller ledning over så skal du starte med at gøre dette:

Tjekliste dette skal gøre når du et kommet til at grave kabel over:
  1. Sørg for at der ikke er nogen der er kommet til skade
  2. Sluk for alle sikringsgrupper i eltavlen
  3. Få fat i en autoriseret elektriker som f.eks. Norh Entreprise
  4. Kontakt dit forsikringsselskab
  5. Afvent hjælp


Kabler skal enlige reglerne lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn – dvs. fra overkanten af kablerne til jordens overflade skal der minimum være 35 cm. Det er jo ikke alt for langt ned i jorden, hvis du f.eks. skal ordne i din have. I denne dybde er de oftest personer kommer til at grave kabel over.

Kabler i mindre end 0,7 m dybde under færdigt terræn skal beskyttes med rør, U-profiler eller plader. – Dvs. hvis der er kabler som der er nedgravet i en dybde der er mindre end 70cm, skal kablerne beskyttes mod mekaniske skader – f.eks. med dækplade. Det vil du bemærke hvis du er kommet til at grave en ledning eller en kabel over.

Kabler i mindst 0,7 m dybde under færdigt terræn kan lægges uden kabelbeskyttelse, når der ca. 0,2 m over hvert kabel anbringes et markeringsbånd. Blot til info, dette betyder at hvis dybden fra færdig terræn til overkanten af kablerne er 70cm eller mere, så kræves der ikke en mekanisk beskyttelse af kablerne, men “kun” en afmærkning i form af et markeringsbånd.

Ved opføring fra jord til det fri skal kabler i fornøden udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under jordoverfladen. Det betyder at hvor f.eks. kablet føres op fra jorden til f.eks. en lampe, så skal kablet være beskyttes såvel over som under terræn i fornødent omfang. Det kan f.eks. ske ved at føre røret op i et metalrør, eller et kabeljern / skinne.

Er du kommet til at grave en kabel over en lørdag, søndag eller helligdag så kan vores elektriker også hjælpe.

Vi er en autoriseret døgnvagt elektriker, du kan se vores autorisation her.

Grave kabel over, få hjælp ring 22 22 28 68

(Kopiert info)