SÆNKE GRUNDVANDETDanmark har grundvandstammer, som er livsviktig, for drikkevandskilder, landbrug, stabilitet etc.Den ligger i ulike dybder og kand skape problemer dersom mand har behov for å grave dybe render,td. Fundament,Keller.. 

Derfor kræves det at fagfolk med erfaring tager beslutninger om evt.metoder.
Flere firma kan hjælpe med grundvandssænkning i hele Danmark. Når grundvandet står i vejen, er der flere måder at løse udfordringen. 
I dag kand man sætte på GPS og 24t alarm og overvåkning system. 

Nogle af de gængse er:

LÆNSEPUMPER

Med lænsepumper bliver vandet håndteret lokalt i udgravningen fra tæppedræn eller pumpesump, og hvor vandet pumpes hen til recipienten med dykpumper. 

Dette er den mest andvendelige metoden, ofte når mand laver render for fjernvarme, kloak mm

SUGESPIDSANLÆG

Et sugespidsanlæg etableres normalt i kanten af udgravningen. Her placeres sugespidser med en indbyrdes afstand på 1-2 meter og tilkobles en vakuumpumpe, som suger vandet op, inden det pumpes videre til recipienten – eventuelt med forudgående vandbehandling.

Sugespidsanlæg er mest velegnet i sandet geologi og ved grundvandssænkninger ned til ca. 6 meter under terræn (m.u.t.).

Denne metoden brugte vi når vi grov ut for nyt fundamentet til et asfaltværk.


FILTERBORINGER

I dybere udgravninger kan der foruden grundvandssænkning i det øvre terrænnære magasin også være risiko for bundbrud på grund af vandtryk nedefra. I disse tilfælde kan der med fordel bruges filterboringer.  

Risikoen for bundbrud kan minimeres ved at etablere pumpeboringer og/eller aflastningsboringer (grædebrønde), som sikrer, at vandtrykket fra det primære kalk-/sandmagasin kan kontrolleres.        
Ved længerevarende projekter er filterboringer normalt tillige en mere attraktiv løsning, idet der er færre gener grundet ledninger på terræn og over tid er driften billigere end ved brug af sugespidsanlæg.
 
  • Den lille sensor sænkes ned i kontroll røret, for at tjække høyden på vandet.
    Vand Sensor Den lille sensor sænkes ned i kontroll røret, for at tjække høyden på vandet.
  • kontrollerer at grundvandet står riktig.
    Kontroll plass kontrollerer at grundvandet står riktig.