SPUNT OG GRAVEKASSE

En spunt er en støttekonstruktion som bruges for at holde løsmasser under udgravinger på land og i søen. Den kan være midlertidig og fjernes når arbejdet er færdigt, eller stå permanent. Tidligere blev spunt af tre brugt, men nu bruges bare stålspunt. Spunten er bygget op af valsede stålprofiler som kaldes spuntnåle.

Om os

VI TAR ANSVAR OG SIKRER RENNER NÅR DET ER NØDVENDIG!

Vi har opplevd det meste, og en udgliding af sidene i renner kan få fatale konsekvenser, og der går meget sterkt om den faller sammen.

Man klarer ikke at løbe derifra! Sier bare "puff.."så er man begravet under jorden..

Arbeidstilsynet har følgende regler:

Planlægning er meget viktig!

Inden gravearbejdet starter, skal der, om nødvendigt, foretages undersøgelse af jorden i de områder, hvor der skal foretages gravearbejde. Undersøgelsen skal foretages af bygherren, den projekterende eller entreprenøren.

Planlægningsforpligtigelsen påhviler bygherren, hvor gravearbejdet foretages i forbindelse med byggeri, hvor der er mere end ét firma, og de tilsammen har mere end 10 personer på byggepladsen samtidig.

Ved mindre udgravningsarbejder påhviler det entreprenøren at foretage den nødvendige planlægning link til siden


NOGLE EKSEMPLER PÅ BRUG AV GRAVEKASSE

Når vi er med å oppgradere vand og afløp er gravekasser på plass. De beskytter evt. Personer som må arbejde nede mellem rørene og holder sidene/massen på plads til mand er ferdig og samle rørene.

Kommentar fra en håndman: du klarde at snu skovlen nede i kassen, det har ikke de andre klaret.


 
  • Ved optimale forhold..
    Gravekasse Ved optimale forhold..