RYDDING AF SKOV

Det finnes mye smart utstyr at montere på gravemaskine,til fælling af skov.